Eventos y noticias de actualidad de jardines, congresos, exposiciones, etc.  

Eventos


Portada de Ciberjob Historico de noticias de los Eventos Para escribirnos

sábado, abril 25, 2009 :::
 
PENSAR EL PAISAJE 04
PAISAJE E HISTORIA


22 - 26 junio. 2009
Lugar de realización:
CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas
Diputación de Huesca

Director Javier Maderuelo
Colabora: Universidad de Zaragoza. CPR. Huesca

El curso se llevará a cabo en el CDAN
Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas.
Avda. Doctor Artero, s/n.
22004 Huesca
Información: (+34) 974239893 / colecciones@cdan.es / www.cdan.es

PROFESORES Y PONENCIAS

Malcolm Andrews
Editor de The Dickesian. School of English de la Universidad de Kent.
Landscape Poetry and Painting in English Romanticism

Javier Arnaldo
Profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Conservador del
Museo Thyssen-Bornemisza.
Historia natural. Naturaleza histórica

Michel Baridon
Profesor emérito de la Universidad de Borgoña.
Le paysage et l'histoire des science de l'Antiquité à la Renaissance

Aurora Carapinha
Arquitecta paisajista. Profesora del Departamento de Planeamiento Biofísico y Paisajístico de
la Universidad de Évora.
Os Tempos da Paisagem

Federico López Silvestre
Profesor de Historia de las Ideas Estéticas de la Universidad de Santiago de Compostela.
Pensar la historia del paisaje

Ana Luengo
Dra. Arquitecta Paisajista por la Universidad Europea de Madrid.
Historias de jardines: Tatuajes de un patrimonio vivo

Javier Maderuelo
Catedrático de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Alcalá.
Miradas sobre la ciudad

Jannes Renes
Profesor de Geografía Histórica de la Universidad de Utrecht y de la Universidad de
Ámsterdam.
European agrarian landscapes: histories - characteristics - futures

Carlo Tosco
Profesor de la Primera Facultad de Arquitectura del Politécnico de Turín.
Il paesaggio storico: strumenti e metodi di ricerca

Luis Urteaga
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona.
Los mapas y la historia del paisaje: una reflexión a partir de la cartográfica histórica de las
ciudades de Marruecos.

Más información: http://www.cdan.es/Comun/aspVerFicheroAdjuntoNodo.asp?IdAdjunto=2&IdNodo=4542

-

::: Noticia generada a las 8:49 PM


viernes, abril 17, 2009 :::
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE ROSAS NUEVAS
Barcelona, 8 al 10 de mayo 2009
Rosaleda Cervantes, Avda. Diagonal

Reune a los profesionales más representativos del sector. Una cita a no perder para los amantes de las rosas.
Para más información : Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona

-


::: Noticia generada a las 1:12 PM


jueves, abril 16, 2009 :::
 
EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL LABERINTO DE BARCELONA PROGRAMA CURSOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTE CUATRIMESTRE ABRIL-JULIO 2009

El programa de los cursos y las demas informaciones según la circular que hemos recibido son las siguientes:


P821 Demostració de tala d’arbres
Resum del programa: Anàlisi i demostració de les principals tècniques de tala controlada. Forces que intervenen, sistemes de politges i frens de fricció. Material necessari, organització del treball i seguretat.
Metodologia: curs de demostració pràctica.
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Places: 20
Hores: 8
Calendari: 30 d’abril de 8,30 a 13,30 h i de 15 a 18 h
Drets d’inscripció: 97 €.

P822 Present i futur dels tractaments fitosanitaris als parcs i jardins
Resum del programa: Productes a utilitzar per part dels professionals i no professionals. Registre oficial de productes. Llista única europea de substàncies actives d'ús fitosanitari i reglament que la substituirà. Ordre sobre altres mitjans de defensa fitosanitària.
Normativa sobre comercialització i aplicació dels productes fitosanitaris. Llei de sanitat vegetal. Infraccions i sancions. Directiva sobre ús sostenible de plaguicides.
Metodologia: curs teòric.
Ponent: Josep M. Vives, enginyer agrònom.
Places: 25.
Hores: 6.
Calendari: 6 i 13 de maig de 17 a 20 h.
Drets d’inscripció: 60 €.

P823 Plantació d’arbrat viari
Resum del programa: Per què els arbres de moltes plantacions no es desenvolupen? Criteris tècnics per reeixir en les plantacions d’arbrat viari. Funcionament de les arrels.
Metodologia: curs teòric, amb estudi de casos pràctics.
Ponent: Josep Selga, biòleg.
Places: 25.
Hores: 12.
Calendari: 5, 7 i 8 de maig de 16,30 a 20,30 h.
Drets d’inscripció: 105 €.

P824 Seguretat i risc laboral en els treballs de jardineria
Resum del programa: Normativa bàsica de prevenció de riscos laborals i específica pel sector de la jardineria. Riscos i mesures correctores en els treballs de jardineria.
Metodologia: curs teòric amb mostra de material de protecció i estudi de casos pràctics.
Ponents: Josep Llimona, Francesc Morales i Susanna López, tècnics de Prevenció de Riscos Laborals, Àrea de Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona.
Places: 25.
Hores. 16.
Calendari: 11,12, 18 i 19 de maig de 16 a 20 h.
Drets d’inscripció: 100 €.

P825 Biologia i poda de palmeres
Resum del programa: Aprenentatge de les tècniques de poda de palmeres. Ús de materials i equips específics per a la poda.
Metodologia: curs totalment pràctic, amb introducció dels coneixements teòrics necessaris.
Ponents: Josep Selga, biòleg. Francesc Vilarrubias i Juan Crespo, arboricultors.
Places: 14.
Hores: 16.
Calendari: 22 de maig de 16,30 a 20,30 h, 29 i 30 de maig de 8,30 a 14,30 h.
Drets d’inscripció: 210 €.

P826 Pràctic de grimpada i desplaçament (1)
Resum del programa: Aprenentatge de les tècniques de trepa més actuals per a la realització de treballs en arbres de mig i gran port amb la màxima seguretat.
Metodologia: curs totalment pràctic. Per fer-lo cal haver realitzat algun curs pràctic de poda d’arbrat.
Ponents: Francesc Vilarrubias i Jochum Bax, arboricultors.
Places: 14.
Hores: 16.
Calendari: 3 de juny de 16,30 a 20,30 h i 4 i 5 de juny de 8,30 a 14,30 h.
Drets d’inscripció: 195 €.

P827 Coneixement de plantes I
Resum del programa: Coneixement de 120 espècies ornamentals i els seus cultivars més usuals. Les seves necessitats i l’aplicació en els jardins del clima local.
Metodologia: Curs pràctic realitzat en espais verds diversos.
Ponents: Teresa Garceran i Xavier Segalà, tècnics de l’Àrea de Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona.
Places: 20.
Hores: 12.
Calendari: 8 i 10 de juny de 17,30 a 20,30 h, 9 i 11 de juny de 9 a 12 h.
Drets d’inscripció: 110 €.

P828 Coneixement de plantes II
Resum del programa: ampliació del curs “Coneixement de plantes I” amb 120 espècies.
Metodologia: Curs pràctic realitzat en espais verds diversos.
Ponents: Teresa Garceran i Xavier Segalà, tècnics de l’Àrea de Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona.
Places: 20.
Hores: 12.
Calendari: 15 i 17 de juny de 17,30 a 20,30 h i 16 i 18 de juny de 9 a 12 h.
Drets d’inscripció: 110 €.

P829 Horts urbans. El model de Barcelona Ciutat
Resum del programa: La creació d’horts a Barcelona presenta uns condicionants físics i socials propis d’una ciutat densa i compacta. Conèixer de prop la problemàtica de la seva implantació, les solucions tècniques i de gestió aplicades i els resultats obtinguts aporta als alumnes les eines bàsiques per aplicar el model en altres indrets i casuístiques.
Horts urbans a Barcelona: objectius, beneficis, creació i gestió. Disseny i construcció dels horts urbans.
Metodologia: curs teòric amb anàlisi de casos pràctics i visites a equipaments d’horts.
Ponents: Alba Castelltort, programa A21escolar, Rosa López i Josep Ordóñez, tècnics de Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona.
Places: 30.
Hores: 6,50.
Calendari: 1 de juliol de 9 a13 h i de 16,30 a 19 h.
Drets d’inscripció: 50 €.

Preinscripció: Cal comunicar la reserva de places, per telèfon o personalment, al Centre de Formació del Laberint.

Inscripció: mitjançant l’ingrés del preu total del curs al compte de “La Caixa” nº 2100-0644-57-0200175152 o a la secretaria del Centre. En el full d’ingrés es farà constar el nom de la persona que s’inscriu i el codi del curs que s’indica al costat del nom de cadascun. En cas que el Centre anul·li el curs, es retornarà l’import de la inscripció.
El Centre podrà suspendre la realització dels cursos si no s’inscriu un mínim d’alumnes.

En cas de la realització del 75% dels cursos o haver fet 7 cursos des de l’octubre de 2008, el preu serà d’un 25 % menys.

Informació i inscripcions:
Centre de Formació del Laberint
C/ Germans Desvalls, s/n. Parc del Laberint d’Horta
08035 Barcelona
Tel. 93 428 25 00 i 639 62 05 18
Fax 93 428 61 98
formacio.laberint@bcn.cat
www.bcn.cat/parcsijardins

::: Noticia generada a las 4:10 PM
Powered by Blogger